Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Επισκευή και αποκατάσταση των τεσσάρων (4) διαμερισμάτων του τ. ΟΕΚ (πρόγραμμα ΠΑΚΑΔΙ), στο Μουζάκι Ζακύνθου"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή και αποκατάσταση των τεσσάρων (4) διαμερισμάτων του τ. ΟΕΚ (πρόγραμμα ΠΑΚΑΔΙ), στο Μουζάκι Ζακύνθου"

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ