Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός προσφοράς διακίνησης αλληλογραφίας.

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός "Προσφοράς διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Υπηρεσία Ταχυμεταφορών) για τον Ο.Α.Ε.Δ. σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, για ένα (1) έτος".

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επί της οικονομικής αξιολόγησης πατήστε εδώ.