ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΛΠ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000,00» € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% ΗΤΟΙ 496.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.