Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός "Υποέργο 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (COACHING) ανέργων νέων”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός "Υποέργο 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (COACHING) ανέργων νέων  18 -29 ετών, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων".

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις πατήστε εδώ