Δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στη Χαλκίδα.

Δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου, για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

Για να δείτε την Προκήρυξη & την Περίληψη πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Ενημερωτική ανακοίνωση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού πατήστε εδώ.