ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΑΕΔ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επι τεχνικών προδιαγραφων πατήστε εδω.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επι τεχνικών προδιαγραφων πατήστε εδω.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επι τεχνικών προδιαγραφων πατήστε εδω.