Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ. Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ.