Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Επισκευή και αποκατάσταση εννέα (9) διαμερισμάτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΙΙ και ενός (1) διαμερίσματος στον οικισμό ΛΕΧΟΒΟ Ι"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή και αποκατάσταση εννέα (9) διαμερισμάτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΙΙ και ενός (1) διαμερίσματος στον οικισμό ΛΕΧΟΒΟ Ι"

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ