Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Επισκευή και αποκατάσταση πέντε (5) διαμερισμάτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΣΕΡΒΙΑ Ι"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή και αποκατάσταση πέντε (5) διαμερισμάτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΣΕΡΒΙΑ Ι"

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ