Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμηθειας κλιματιστικών μηχανιμάτων

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμηθειας κλιματιστικών μηχανιμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., προϋπολογισθείσας δαπάνης 843.373,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών πατήστε εδώ