generic

Εγγραφή στο μητρώο ανέργων - Δελτία ανεργίας

 • Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ανέργων

  Στο μητρώο ανέργων μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών, το οποίο: α) δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα β) είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και γ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

  Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΟΑΕΔ, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες.

  Εάν υπάρχει πρόσφατη εγγραφή στο μητρώο, οι συναλλασσόμενοι/-ες ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ. Διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η εγγραφή στο σύστημα και η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων.

  Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, οι συναλλασσόμενοι/-ες συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία εγγραφής ανέργου. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), στην οποία θα υποβάλουν την αίτησή τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτή μπορεί να είναι η Υπηρεσία είτε του τόπου κατοικίας τους είτε της τελευταίας απασχόλησης (εφόσον προέρχονται από λήξη εργασιακής σχέσης). Για το λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης διεύθυνσης κατοικίας και τελευταίας εργασίας.

   

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ

  Στην περίπτωση αυτή, επισυνάπτεται το είδος βεβαίωσης πιστοποίησης της εν λόγω ιδιότητας (γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας).  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο μητρώο ανέργων

   • οδηγίες εγγραφής στο μητρώο ανέργων (Δελτίο Ανεργίας)

  οδηγίες για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

  υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής

          

  Με την ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται το δελτίο ανεργίας, με δυνατότητα εκτύπωσης τόσο του ίδιου του δελτίου, όσο και της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Το αποδεικτικό δελτίου ανεργίας που προκύπτει μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποτελεί δελτίο ανεργίας σε ισχύ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ανεργίας. 

  Το δελτίο ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή. Οι συναλλασσόμενοι/-ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας τους, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι/-ες.

  Οι εγγεγραμμένοι/-ες στα μητρώα ανέργων, που δεν λαμβάνουν επιδότηση και ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ, δεν υποχρεούνται σε ανανέωση του δελτίου τους έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίζουν. Εάν το παραστατικό αναπηρίας λήξει και δεν προσκομίσουν ανανέωση αυτού, διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο ανέργων. Συνεπώς,  εάν δεν προβούν στην ανανέωση του παραστατικού αναπηρίας υποχρεούνται σε εκ νέου εγγραφή με τις υποχρεώσεις των κοινών ανέργων ή επανεγγράφονται με τον χαρακτηρισμό ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, από την ημερομηνία που αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων.

   

   

                                                                     

  ΠΡΟΣΟΧΗ!

  •   όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής εξακριβώνονται μέσω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους φορείς

  •   οι συναλλασσόμενοι/-ες ενημερώνονται εγγράφως και ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, για το νομικό πλαίσιο εγγραφής, παραμονής και διαγραφής από το μητρώο, καθώς και για την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν την Υπηρεσία σε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής του δελτίου εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου και οπωσδήποτε πριν από την ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή τη χρήση αυτού ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας

  •   οι συναλλασσόμενοι/-ες έχουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή της χορήγησης ορθών στοιχείων για τη συμπλήρωσή τους από τις Υπηρεσίες

  •   οι Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την πλήρωση των προϋποθέσεων παραμονής στο μητρώο ανέργων, καθώς και να ζητούν οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για τον έλεγχο της ανεργίας και την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών

  •   το δελτίο ανεργίας ανακαλείται, εάν κατά τον (διοικητικό ή με ηλεκτρονικά μέσα) έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία διαπιστωθεί η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής. Με την ανάκληση του δελτίου ανακαλούνται και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (βεβαιώσεις ανεργίας, υπαγωγές σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης κ.ο.κ.)

 • Ανανέωση δελτίου ανεργίας

  Το δελτίο ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου. Στην περίπτωση των ΑμεΑ, το δελτίο ανεργίας ισχύει έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίσθηκε.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1/7/2021 το διάστημα ανανέωσης του Δελτίου ανεργίας τροποποιείται. Η δυνατότητα ανανέωσης θα ξεκινάει 20 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας και θα διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να προβούν στην έκδοση νέου δελτίου ανεργίας.

  Για την ομαλή μετάβαση στο νέο διάστημα ανανέωσης, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021 θα ισχύσει επιπλέον διάστημα ανανέωσης 5 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη του δελτίου ανεργίας.

  Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

   

  Όσον αφορά στους δικαιούχους επιδότησης τακτικής ανεργίας, το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ για τρεις (3) μήνες ύστερα από τη λήξη της επιδότησης,οπότε πρέπει να ανανεωθεί (εφόσον διενεργούνται έγκαιρα οι απαιτούμενες δηλώσεις παρουσίας κατά τη διάρκεια της επιδότησης). Έκτακτες παρατάσεις της επιδότησης, δεν μεταβάλλουν την ημερομηνία λήξης του δελτίου ανεργίας. 

 • Δικαιώματα από την κατοχή δελτίου ανεργίας

  Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα δικαιώματα των ανέργων από την κατοχή του δελτίου ανεργίας εδώ

 • Υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων

  Κατά την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων, οι συναλασσόμενοι/-ες υποχρεούνται σε:

  • Ενεργή Αναζήτηση Εργασίας*
  • ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση που συντρέχει λόγος διαγραφής δελτίου ανεργίας
  • ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό άνω των είκοσι (20) ημερών ανά ημερολογιακό έτος ή άνω των είκοσι (20) συνεχόμενων ημερών σε διαφορετικά ημερολογιακά έτη
  • ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση αλλαγής στα στοιχεία ταυτοποίησής τους και σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών τους στοιχείων
  • υποχρεωτική συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου (Profiling) πριν από τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) 
  • συνεργασία με Εργασιακό Σύμβουλο για τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) 
  • δήλωση συμμετοχής ή πρόθεσης συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατάτην πρώτη αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια Υπηρεσία μετά την έναρξη του προγράμματος.

   

  *Η Ενεργή Αναζήτηση περιλαμβάνει α) επαφή με δημόσιο και ιδιωτικό γραφείο απασχόλησης, β) αποστολή αίτησης πρόσληψης απευθείας σε εργοδότες, γ) διερεύνηση προοπτικών εργασίας μέσω συνδικάτων κ.λπ., δ) συμμετοχή σε διαγωνισμούς με σκοπό τη πρόσληψη, ε) συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρηματικών δράσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, στ) εξασφάλιση αδειών ή και πόρων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων.

 • ‘Εκδοση βεβαιώσεων ανεργίας

  Οι βεβαιώσεις αποτυπώνουν το χρονικό διάστημα ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο έως την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης, όταν το δελτίο ανεργίας είναι σε ισχύ. Για διαγραμμένα δελτία ανεργίας υπάρχει δυνατότητα να αποτυπωθεί το χρονικό διάστημα από την έκδοση έως τη διαγραφή τους. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλασσόμενοι/-ες καταχωρούν οι ίδιοι το χρονικό διάστημα ανεργίας για το οποίο επιθυμούν να εκδώσουν βεβαίωση ανεργίας.

  Εκτός από τις γενικές βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των εξής τύπων βεβαιώσεων:

  • βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών για χρήση στην Εφορία
  • βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας
  • βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
  • βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών

  Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων που αφορούν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη:

  • βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε εγγεγραμμένους/-ες ηλικίας έως 29 ετών (Ν. 2639/1998)
  • βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε εγγεγραμμένους/-ες ηλικίας 29 – 55 ετών (Ν. 2768/1999)
  • βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε εγγεγραμμένους/-ες ηλικίας άνω των 55 ετών (Ν. 2434/1996)

  Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ανεργίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος (προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2874/2000)

  Όλες οι προαναφερθείσες βεβαιώσεις παρέχονται μέσω διαδικτύου ή μέσω ΚΕΠ.

  Για την έκδοση βεβαίωσης πατήστε εδώ

 • Διαγραφή δελτίου ανεργίας

  Ενδεικτικοί λόγοι διαγραφής από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ:

  • ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συμμετοχής σε επιχειρηματική δραστηριότητα από την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες των ίδιων των συναλλασσομένων.
  • μη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
  • μη διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας για οποιονδήποτε λόγο [ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό άνω των είκοσι (20) ημερών ανά ημερολογιακό έτος ή είκοσι (20) συνεχόμενων ημερών σε διαφορετικά ημερολογιακά έτη, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.].
  • στράτευση
  • συνταξιοδότηση εξ ιδίου δικαιώματος με μηνιαίο ποσό άνω των 495,75 ευρώ
  • λήξη της άδειας διαμονής ή εργασίας (για πολίτες τρίτων χωρών)
  • φοίτηση, μαθητεία, πρακτική άσκηση (θα πρέπει να δηλώνεται από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εξετάζονται πιθανοί λόγοι εξαιρέσεων βάση της ισχύουσας νομοθεσίας)
  • κύρια ασφάλιση σε ΟΓΑ ή ΝΑΤ

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ!

  Σε περίπτωση ανάληψης εξαρτημένης εργασίας, οι προσλήψεις που καταχωρίζονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ενημερώνουν αυτόματα το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ με αποτέλεσμα τη διαγραφή του δελτίου ανεργίας.

  Παρολαυτά, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) ημερών από την ανάληψη της εργασίας. Εάν κατά τον έλεγχο ανεργίας από την αρμόδια Υπηρεσία διαπιστωθεί απασχόληση, για την οποία δεν έχει υποβληθεί έντυπο πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το δελτίο ανεργίας ή λήγει αναδρομικά με την έναρξη της απασχόλησης ή ανακαλείται.

   

 • Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης

  Οι περιστασιακά εργαζόμενοι/-ες έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, από τον οποίο αφαιρείται το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν, καθώς και κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων.

  Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 92 του Ν. 4461/2017), οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  • Ο αριθμός των ενσήμων (ή εργοσήμων) που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα (70).
  • Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν από την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων (λόγου χάρη για υποβολή αίτησης την 11/1/2021, πρέπει να υπήρχε ενεργό δελτίο ανεργίας την 11/1/2020).
  • Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/-α τους για άλλο λόγο, εκτός της πρόσληψης, μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.

   

  Η υποβολή αίτησης αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας για όσους πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ που ανήκουν.

  Όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, η αποστολή του αιτήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω email συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 • Προϋποθέσεις διατήρησης του δελτίου ανεργίας σε περίπτωση κατάρτισης

  Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν. 4554/2018), οι εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας, εφόσον υποβάλλουν στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις (Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση):

  • είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος. Εάν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται η ανωτέρω προυπόθεση (άρθρο 134 του ν.4808/2021).
  • δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία
  • έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους πολίτες.
  Όσοι/-ες δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται από το μητρώο ανέργων για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο ανέργων έχουν μόνο όσοι/-ες δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας και παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιδότησή τους.

  Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 134 του ν.4808 (ΦΕΚ 101 τ.Α’101/19.06.2021) με τίτλο “Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας -Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4144/2013” προστίθεται τρίτο εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) ως εξής: “Για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. α’ και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’.”.

 • Νομικό πλαίσιο εγγραφής και παραμονής στο μητρώο ανέργων

  Κανονισμός ΕΚ 1897/2000 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2000

   «….άνεργοι είναι τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών», τα οποία:

  • Δεν είχαν εργασία κατά την εβδομάδα αναφοράς, δηλαδή δεν είχαν ούτε μισθωτή  εργασία ούτε μη μισθωτή εργασία (για μια ώρα τουλάχιστον),
  • Ήταν διαθέσιμα για εργασία,…
  • Αναζητούσαν ενεργά απασχόληση».

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

  Άρθρο 5 του N.2656/1953,

  «Κάθε άτομο το οποίο προσέρχεται στο Γραφείο Απασχολήσεως για να ζητήσει εργασία, είναι ικανό προς εργασία και προσφέρεται να αναλάβει εργασία ως μισθωτός ανάλογα προς τα προσόντα του και τις ικανότητές του, εγγράφεται ως άνεργος….»

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

  Άρθρο 3 του Ν.1545/1985

  1. Άνεργος θεωρείται εκείνος που μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης αναζητεί  εργασία, αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δέχεται  να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και  γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόλησης                         
  2. Δεν θεωρούνται άνεργοι :
  • Όσοι απασχολούνται ή ασκούν οποιαδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες εκτός από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ,
  • Οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας,
  • Όσοι συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο ή από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το κάθε φορά κατώτερο όριο σύνταξης που επιβάλλει το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους του,
  • Όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις,
  • Όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα.

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

  Άρθρo 92 του N. 4461/2017

  «Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι».

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

  Άρθρο 34 του N. 4554/2018

  Άρθρο 134 του Ν. 4808/2021

  Άρθρο 34 του N. 4554/2018

   Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

  α) Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος

  β) Δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

  γ) Έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

  Άρθρο 134 του Ν. 4808/2021

  Για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. α’ και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’.».

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  Η υπ΄αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφαση ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 911/Β’/17.03.2020) αναφορικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση της 3701/55/22.11.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (Β’/3018)

   Η ανανέωση γίνεται:

  α) είτε μέσω των ΟΑΕΔ e-services με τη χρήση κωδικών πρόσβασης TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

  β) είτε μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής.

  Η ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας με ηλεκτρονικό τρόπο, αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση ότι παραμένει άνεργος, επιλέγοντας το πεδίο υποβολής προτυπωμένου κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης που εμφανίζεται στην οθόνη, με το  οποίο βεβαιώνεται ότι κατά τη διάρκεια των μηνών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη ανανέωση του Δελτίου δεν συνέτρεξε κανένας λόγος διαγραφής από το Μητρώο.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

   

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

  Άρθρο 11 της υπ’αριθμ. Απόφ. 1850/30/15.03.2020  (ΦΕΚ 911 17.3.2020)

  Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή περιπτώσεων ανωτέρας βίας είναι δυνατόν:

  α) Οι διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο ανέργων και αναγγελιών για τακτική επιδότηση ανεργίας να γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

  β) Οι διαδικασίες αυτοπρόσωπης εμφάνισης να γίνονται ηλεκτρονικά

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

  Η υπ' αριθμ. 2895/53/18.05.2021 απόφαση Δ.Σ (ΦΕΚ Β’ 2268/31.05.2021) με την οποία τροποποιείται η παρ.3, του άρθρ.2, του Κεφ.Α’ της υπ΄αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφασης του Δ.Σ. (ΦΕΚ 911/Β’/17.03.2020)

  «Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξης».

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ