Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 199 ανέργων α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (α΄κύκλος)

Έναρξη προγράμματος

05-04-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

05-04-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

05-04-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΠΑ

Έντυπα προγράμματος

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ