Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΑΕ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της αριθμ 32/16 σύμβασης, της εταιρείας ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Α.Ε.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ.