Πρόσκληση για την προμήθεια 4.200 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2021, για την ανάγκη της υπηρεσίας ΚΠΑ2 Κορίνθου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου, για την «Προμήθεια 4.200 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2021, για την ανάγκη της υπηρεσίας ΚΠΑ2 Κορίνθου», αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου και χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.620,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους στις 5-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., να προσέλθουν στα γραφεία του ΚΠΑ2 Κορίνθου του Ο.Α.Ε.Δ. (Πατρών 107 ΤΚ 201 31 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ) προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών.

Δείτε την πρόσκληση