Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του «Πιλοτικού Προγράμματος Εξ αποστάσεως Κατάρτισης 100 εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο” μέσω συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του «Πιλοτικού Προγράμματος Εξ αποστάσεως Κατάρτισης 100 εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο” μέσω συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

 Δελτίο Τύπου

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa) επιτυχόντες

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa) επιλαχόντες

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών επιτυχόντες

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών επιλαχόντες

Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel επιτυχόντες

Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel επιλαχόντες

PersonalBranding επιτυχόντες

PersonalBranding επιλαχόντες

Απορριπτέοι