generic

Παιδικές Κατασκηνώσεις

  • είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις που έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
  • το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
  • το πρόγραμμα υλοποιείται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους
  • τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, σε παιδική κατασκήνωση που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο της κατασκήνωσης

  Οι δικαιούχοι γονείς και οι πάροχοι παιδικών κατασκηνώσεων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση

 • Δικαιούχοι
   • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/-ες κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:

    • πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας ή
    • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
    • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών (πενήντα – 50 - ημερήσια επιδόματα) ή
    • συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
    • είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

    και παράλληλα κατά το προηγούμενο έτος έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια, τα οποία ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση

     

    Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:

    δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί για τη συμμετοχή των παιδιών του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το ίδιο έτος

 • Ωφελούμενα παιδιά
   • Την ιδιότητα του ωφελουμένου του προγράμματος έχουν τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 6 – 16 ετών, τα οποία δηλώνονται από εκείνους στην αίτησή τους.

 • Τρόπος επιλογής των δικαιούχων – Μητρώο Δικαιούχων
   • Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

    • υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αν είναι δηλαδή δικαιούχοι της παροχής, και ελέγχονται και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων παιδιών που δήλωσαν στην αίτησή τους
    • μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
    • καταρτίζεται το Μητρώο Δικαιούχων στο οποίο αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης αυτών με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν
    • από τους δικαιούχους του Μητρώου επιλέγονται αυτοί/-ές που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών που προβλέπεται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • για τα παιδιά των επιλεγέντων δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδίδεται ηλεκτρονική Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, ο αριθμός της οποίας αποτυπώνεται στο Μητρώο
    • για τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων
    • ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις
 • Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος - Ιδιωτικό συμφωνητικό δικαιούχου και παρόχου
   • Οι δικαιούχοι που τα παιδιά τους έλαβαν ηλεκτρονική επιταγή έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

    Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους και δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας αυτών και των ιδίων. Στη συνέχεια υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον πάροχο, ο οποίος και ενεργοποιεί τις Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ να μπει ο σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Η ενεργοποίηση των επιταγών γίνεται με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης και την ηλεκτρονική επισύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 • Ποσό επιδότησης
   • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο
 • Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα
    • υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»
    • μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα
 • Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος-Ιδιωτικό συμφωνητικό
   • Οι δικαιούχοι των οποίων τα παιδιά έλαβαν Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

    Με την άφιξη των ωφελούμενων στην κατασκήνωση ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται με τον δικαιούχο ιδιωτικό συμφωνητικό.

    Τέλος, ο πάροχος ενεργοποιεί την Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ να μπει ο σχετικός σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Η ενεργοποίηση των επιταγών γίνεται με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης και την ηλεκτρονική επισύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 • Ποσό επιδότησης - Αποπληρωμή του προγράμματος
    • η επιδότηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
    • η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση
    • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ
    • οι πάροχοι οφείλουν να εκδίδουν Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα των δικαιούχων για το ποσό της επιδότησης. Για την αποπληρωμή του προγράμματος οι πάροχοι υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε χρόνο που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • οι αιτήσεις αποπληρωμής υποβάλλονται στην υπηρεσία αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεων.
 • Η “Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις”

  • είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού
  • ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου γονέα για τη διαμονή του παιδιού του στην παιδική κατασκήνωση. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση
  • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται σε σχετική ΚΥΑ
  • δεν δίδεται σε έντυπη μορφή από τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους. Ελέγχεται από τους παρόχους με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ να μπει ο σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και την εισαγωγή του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ των δικαιούχων
  • ισχύει αποκλειστικά μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

   

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

  • η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις ξεκινά με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου γονέα και του παρόχου. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζεται ο ακριβής αριθμός των ημερών διαμονής των ωφελουμένων στην κατασκήνωση
  • ο πάροχος εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εδώ θα μπει ο σύνδεσμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και εισάγει τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του/της δικαιούχου. Αφού ελέγξει την ύπαρξη των επιταγών, καταχωρίζει τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, επισυνάπτοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό
  • με την ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης των ωφελουμένων παιδιών ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποπληρωμή του προγράμματος
  • μετά την ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, αυτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμα και εάν με το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν εξαντλείται ο μέγιστος αριθμός ημερών διαμονής