Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7Α/2021)

Επαναπροκήρυξη θέσεων προγράμματος

22-09-2021 Δείτε εδώ τη Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση

21-09-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου