Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 15-04-2016 και ώρα 10η πρωϊνή και λήγει στις 25-04-2016 12η μεσημβρινή.

Με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, παρατείνεται έως τις 09-05-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016)».

 

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων

08-07-2016 Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

08-07-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

08-07-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

08-07-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

08-07-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 1

08-07-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 2

08-07-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 3

 

11-07-2016 Οδηγός εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

              

11-07-2016Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση
11-07-2016Έντυπο Παρουσιολογίου
11-07-2016Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα
11-07-2016Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων