Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

20-08-2021 H  προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο Πρόγραμμα Προεργασίας για 1.000 θέσεις για την Διοικητική Περιφέρεια Θεσσαλίας, έληξε αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

11-02-2021Ενημερωτικό 

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

19-10-2020 Δημόσια Πρόσκληση

19-10-2020 ΦΕΚ 4567/Β/15-10-2020

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ 

01-12-2020 Συγκεντρωτική Μηνιαία Κατάσταση 

01-12-2020 Βεβαίωση Παρόχου

27-11-2020 Έντυπο Α

21-10-2020 Συμφωνητικό Συνεργασίας 

21-10-2020 Παρουσιολόγιο