Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 27.313,79 €πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 33.869,10 €,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Για να δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Δείτε τη Διευκρίνιση επί του Πίνακα