Προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-22.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-22.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τα Προσωρινά Αποτελέσματα