Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης  με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους.

 Δελτίο τύπου

 Πίνακας ωφελουμένων 

 Πίνακας αποκλειόμενων