Προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων του πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων του πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών"

Το δελτίο τύπου.

Οι πίνακες:

Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου PERSONALBRANDING

Απορριπτέοι

Επιχειρηματικές εφαρμογές με προγράμματα Λογιστικών Φύλλων EXCEL

Διοίκηση ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα E-DIGIMA